Lietuvos
akušerių asociacija

Naujienos, renginiai

Asociacijos veiklos tikslai, veiklos sritys bei rūšys

Rinkti ir teikti informaciją nariams apie akušerijos specialisto tobulinimą Lietuvoje ir kitose šalyse.

Telkti ir vienyti asmenis palaikančius akušerės savarankiškumo idėją, vienyti akušerijos ir kitus specialistus profesiniame bendradarbiavime.

Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą ar informaciją, susijusią su profesiniu tobulėjimu.

Rūpintis, propaguoti bei populiarinti akušerių ir kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo idėją ir savarankišką profesinę veiklą, stiprinti akušerės kaip savo srities specialistės įvaizdį visuomenėje.

Koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems bei ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose.

Teikti pasiūlymus dėl teisės aktų reglamentuojančių akušerijos specialisto darbą, kurti ir diegti akušerio etikos normas, dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus reglamentuojančius akušerio darbą.

Partneriai