Artimiausiu metu

1 Event(s) Found

2017 gruodžio 15

MEDIKO ŽINIOS SVEIKESNIAM GYVENIMUI

Maloniai kviečiame Šiaulių krašto akušerių draugijos nares bei kitus sveikatos priežiūros specialistus į konferenciją, įvyksiančią 2017 m. gruodžio 15 d. Vš.Į RŠL…

Asociacijos veiklos tikslai, veiklos sritys bei rūšys

  • rūpintis, propaguoti bei populiarinti akušerių ir kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo idėją ir savarankišką profesinę veiklą, stiprinti akušerės kaip savo srities specialistės įvaizdį visuomenėje;
  • telkti ir vienyti asmenis palaikančius akušerės savarankiškumo idėją, vienyti akušerijos ir kitus specialistus profesiniame bendradarbiavime;
  • koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems bei ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
  • teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą ar informaciją, susijusią su profesiniu tobulėjimu;
  • rinkti ir teikti informaciją nariams apie akušerijos specialisto tobulinimą Lietuvoje ir kitose šalyse;
  • raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
  • teikti pasiūlymus dėl teisės aktų reglamentuojančių akušerijos specialisto darbą, kurti ir diegti akušerio etikos normas, dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus reglamentuojančius akušerio darbą;

Įvykę renginiai

5 Event(s) Found

2017 lapkričio 3

Normalus gimdymas – privalumai naujagimiui

Maloniai kviečiame dalyvauti 2017 metų  lapkričio 3 d. (penktadienis) 10 val. Lietuvos akušerių asociacijos ir VUL Santaros klinikų organizuojamame informatyviame renginyje…